Lifelong Learning Programme

Începând cu august 2011 la Spitalul de Psihiatrie ,,Dr. Gh. Preda” Sibiu se derulează în programul LLP al Comisiei Europene, 2 proiecte:

In secțiunea Leonardo da Vinci – proiectul ,,Special People în need for e-world” (SPINE-WORLD), număr de referință LLP-Ldv/PAR/2011/RO/234. Proiectul se derulează pe o perioada de 2 ani (august 2011-iulie 2013), este finanțat de Comisia Europeană și are că obiective:

–         Creearea unui portal (e-world) pentru uzul persoanelor adulte și al copiilor cu dizabilități.

–         Schimbul de informații și de practici în terapia copiilor cu dizabilități.

–         Creearea unei metode de terapie cu ajutorul tehnicii digitale pentru copii cu dizabilități.

Partenerii noștrii în acest proiect sunt din: Polonia (coordonatorul proiectului), Lituania, Turcia și România (Asociația Langdon-Down 2000, Deva)

Din partea spitalului de Psihiatrie, coordonatorul proiectului este dr. Luca Silvia, medic șef secție Recuperare Copii.


În secțiunea Grundtvigh – proiectul ,,Training Special Needs Children`s Parents and Teachers for Refreschment” -TPT cu număr de referință GRU-11-P-LP-39-SB-TR.

Partenerii din proiect sunt: Turcia (coordonatorul proiectului), Anglia (Cordomus), Anglia (Conventry, Solihull and Warwickshire Partnership Ltd), Lituania, Grecia, Ungaria și România (organizația Părinți pentru copii-Câmpia Turzii).

Din partea spitalului de Psihiatrie, coordonatorul proiectului este dr. Luca Silvia, medic șef secție Recuperare Copii.

Proiectul se desfășoară în perioada 1 august 2011-31 lulie 2013 și este finanțat de Comisia Europeană.

Motto-ul proiectului: ,,No Child Left Behind”

Obiective:

–         Să crească nivelul de integrare socială a copilului cu dizabilități.

–         Să creeze o atmosfera de solidaritate și empatie între părinții copiilor cu dizabilități.

–         Să prevină sentimentul de excludere socială al copiilor cu nevoi speciale și al părințiilor lor.

–         Să încurajeze părinții să trăiască în pace cu ei înșiși și cu copiii lor.

–         Să facă părinții să accepte și să înțeleagă realitatea de a avea un copil cu dizabilități.

–         Să crească cooperarea între profesori, părinți și membrii familiilor cu copii cu nevoi speciale.

–         Să motiveze părinții să participe activ la procesul educațional.

–         Să consilieze părinții pentru a deveni un sprijin activ al copilului și nu excesiv de protectori.

–         Să combată prejudecată din partea familiei și a comunității conform căreia copii cu dizabilități nu au capacitatea de a realiza ceva.

–         Să informeze profesorii și părinții despre legislația cu privire la persoanele cu dizabilități.

–         Să actualizeze pregătirea profesională și motivarea profesorilor elevilor cu nevoi speciale.

–         Să obțină mijloace concrete de cooperare între elevi, părinți și profesori.

–         Să crească stimă de sine.

Prin aceste obiective proiectul intenționează să îmbunătățească comunicarea, înțelegerea și grijă părințiilor și profesorilor copiilor cu nevoi speciale pentru incluziunea lor socială.


-seminar informare-8.12.2011

În 8 decembrie 2011 a avut loc în Sala de Conferințe a Consiliului Județean Sibiu un seminar de informare asupra proiectului Leonardo da VinciLLP-LdV/PAR/2O11/RO/234 și Grundtvig – 11-P-LP-39-SB-TR.

Seminarul s-a desfășurat în prezența președintelui Consiliului Județean Martin Bottesch și a managerului spitalului de Psihiatrie, dr. Radu Moldovan. Au fost invitați psihologi, profesori, părinți.

Au fost expuse obiectivele proiectuleor și activitatiile, s-au comunicat și rezultatele primei mobilități efectuate în perioada 20-21 octombrie la Vență-Siauliai-Lituanai în proiectul Leonardo da Vinci și în perioada 25-28 noiembrie 2011 la Walmer Deal- Marea Britanie în proiectul Grundtvig.

Auditoriul  a fost foarte interesat de activitatiile proiectelor, interes dovedit prin întrebările adresate coordonatorului de proiect și, de asemenea prin răspunsurile din chestionarul administrat în cadrul întrunirii.


Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuală utilizare a informaţiilor pe care le conţine.


Conținutul acestui material nu reflectă neapărat poziţia Comunităţii Europene, nici nu implică nici o responsabilitate din partea sa.

Lasa un comentariu