Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

“E-SANATATE, SERVICII MEDICALE DE CALITATE IN SPRIJINUL CETATENILOR LA SPITALUL DE PSIHIATRIE “DR. GHEORGHE PREDA” SIBIU”

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

 

Sibiu, 22.09.2010

Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gh. Preda”, cu sediul în Sibiu, derulează, începând cu data de 02.09.2010, proiectul “E-SANATATE, SERVICII MEDICALE DE CALITATE IN SPRIJINUL CETATENILOR LA SPITALUL DE PSIHIATRIE “DR. GHEORGHE PREDA” SIBIU“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Proiectul se implementează în localitatea Sibiu pe o durată de 15 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 2.171.010,60 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.715798,70 lei.

Obiectivul proiectului este implementarea de sisteme, servicii si aplicatii de e-sanatate cu urmatoarele functii in domeniul medical : gestiunea pacientilor si a asiguratilor medical; gestiunea activitatilor clinice si spitalicesti; gestiune administrativa si economico-financiare a spitalului; stocarea, prelucrarea si comunicarea eficienta a informatiilor medicale in folosul pacientilor; eficientizarea activitatii medicale.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Manager interimar: Dr. Canciu Mihai
e-mail: mihaicanciu1@yahoo.com
Tel. 0269-214.335, Fax: 0269-216.435

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

Sibiu, 30.04.2012

Spitalul de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” Sibiu a finalizat implementarea proiectului E-sanatate, servicii medicale de calitate in sprijinul cetatenilor la Spitalul de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr.221/324 local /02.09.2010, cod SMIS 6251, Axa prioritară TIC pentru sectoarele privat şi public.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Creşterea Competitivităţii Economice, axa prioritară TIC pentru sectoarele privat şi public, domeniul major de interventie Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice.

Valoarea proiectului este de 1.961.202,60 lei, din care contributia FEDR este de 1.265.095,88 lei. Perioada de implementare este 02.09.2010 – 02.05.2012.

Obiectivul general al acestui proiect il reprezintă creşterea competitivitătii economice si implementarea de sisteme, servicii si aplicaţii de e-sănătate, care să promoveze si să sprijine managementul Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu în conducerea activitătii.

Activităti:

1.Procurarea logisticii necesare pentru implementarea sistemului informatic integrat (software, hardware si dezvoltare bază de date);
2.Achizitionarea de aplicatii care să satisfacă cerințele software minime si obligatorii, împreuna cu documentatia tehnică completă aferentă;
3.Instruirea personalului specializat în informatică pentru asigurarea competentelor profesionale necesare, precum si instruirea utilizatorilor finali.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Radu Moldovan – manager Spitalul de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” Sibiu
Sibiu, str. Dr. D. Bagdazar, nr. 12