La internare pacientul prezintă următoarele documente:

a. Bilet de trimitere de la medicul de familie vizat de medicul specialist sau biletde internare de la medicul specialist, aflați în relații contractuale cu casa județeană de asigurări

b. Carte de identitate sau buletin sau certificatul de naștere

c. Dovada calității de asigurat conform Ord. nr. 617 din 13 august 2007 (*actualizat*) în 18. dec. 2009

d. Cardul de asigurat eliberat de CNAS