Program vizită pacienți

Luni – Vineri: 15:00 – 20:00

Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 20:00

Note informative:

 • Aparținătorii se vor conforma indicațiilor și restricțiilor venite din partea personalului medical.
 • Personalul spitalului poate solicita aparținătorilor să se legitimeze și este obligația acestora să prezinte documentele solicitate.
 • Nu este permisă vizitarea pacienților în afara programului de vizite. În principiu, programul de vizite va fi organizat în așa fel încât să nu împiedice programul de lucru al spitalului.
 • În funcție de diferite situații potențiale, programul de vizite se poate modifica la nivelul întregului spital sau doar al unor anumite secții, fapt care va fi adus la cunoștința pacienților.
 • În timpul programului de vizite este permis accesul câte unui singur vizitator o dată la un pacient și pentru maxim 30 minute. Accesul pe sectoarele cu saloane este permis doar folosind ținuta de protecție cu halate de unică folosință și protecție pentru încălțăminte. În principiu, se recomandă ca aparținătorii să viziteze la salon doar pacienții nedeplasabili (greu deplasabili).
 • Din motive de igienă, vizitatorilor le este interzis să se așeze pe paturile de spital. În saloanele cu mai mult de două paturi nu se vor putea vizita mai mult de doi pacienți simultan.
 • Prin excepție de la regulile de mai sus, în cazul pacienților în stare gravă sau terminală, indiferent de secție, cu avizul expres al medicului șef de secție, familia (soț, soție, copii, părinți, frați/surori) are dreptul de a vizita pacientul indiferent de oră sau poate solicita prezența permanentă lângă pacient a unui membru al familiei dacă condițiile din secție permit acest lucru.
 • În caz contrar, se va permite accesul membrilor familiei la pacient în mod periodic, asigurându-se un spațiu de așteptare adecvat în vecinătatea secției.
 • Pe durata vizitei, atât pacienții cât și aparținătorii au obligația să mențină un ton scăzut al conversației, pentru a nu deranja alți pacienți.
 • Este strict interzis pentru aparținători să aducă pacienților băuturi alcoolice.
 • Este strict interzis aparținătorilor să fumeze sau să consume băuturi alcoolice pe durata vizitei.
 • Este strict interzis accesul în spital al aparținătorilor cu afecțiuni de tip infecto-contagios sau în stare de ebrietate.
 • Pacienții nu au dreptul să primească pe secție vizite ale unor copii sub 14 ani.
 • De asemenea, vizitele copiilor între 14 și 18 ani se vor efectua doar însoțiți de un adult.
 • Personalul spitalului are dreptul de a împiedica accesul anumitor vizitatori la pacienți, în condițiile în care aceștia nu respectă prevederile prezentului ghid, au un comportament neconform față de pacienți sau personalul medical sau denotă o atitudine improprie (vestimentație neconformă etc).
 • Este strict interzis accesul aparținătorilor în anumite spații ale spitalului (laboratoare, depozite, bucătărie, farmacie) precum și în orice alte zone stabilite de conducerea spitalului.
 • În cazul în care aparținătorii refuză să îndeplinească solicitările personalului spitalului, va fi solicitat sprijinul personalului din corpul de pază sau, după caz, al poliției.