E-sănătate, servicii medicale de calitate în sprijinul cetățenilor

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

“E-SĂNĂTATE, SERVICII MEDICALE DE CALITATE ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOR LA SPITALUL DE PSIHIATRIE “DR. GHEORGHE PREDA” SIBIU”

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Sibiu, 22.09.2010

Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gh. Preda”, cu sediul în Sibiu, derulează, începând cu dată de 02.09.2010, proiectul “E-SĂNĂTATE, SERVICII MEDICALE DE CALITATE ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOr LA SPITALUL DE PSIHIATRIE “DR. GHEORGHE PREDA” SIBIU“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Proiectul se implementează în localitatea Sibiu pe o durată de 15 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 2.171.010,60 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.715798,70 lei.

Obiectivul proiectului este implementarea de sisteme, servicii și aplicații de e-sănătate cu următoarele funcții în domeniul medical : gestiunea pacienților și a asiguraților medical; gestiunea activităților clinice și spitalicești; gestiune administrativă și economico-financiare a spitalului; stocarea, prelucrarea și comunicarea eficientă a informațiilor medicale în folosul pacienților; eficientizarea activității medicale.Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Manager interimar: Dr. Canciu Mihai
e-mail: mihaicanciu1@yahoo.com
Tel. 0269-214.335, Fax: 0269-216.435,


Programul Operaţional Sectoria l„Creşterea Competitivităţii Economice” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Sibiu, 30.04.2012

Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” Sibiu a finalizat implementarea proiectului E-sănătate, servicii medicale de calitate în sprijinul cetățenilor la Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr.221/324  local/02.09.2010, cod SIMS 6251, Axa prioritară TIC pentru sectoarele privat și public.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Creșterea Competivității Economice, axa prioritară TIC pentru sectoarele privat și public, domeniul major de intervenție Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice.

Valoarea proiectului este de 1.961.202,60 lei, din care contribuția FEDR este de 1.265.095,88 lei. Perioada de implementare este 02.09.2010 – 02.05.2012.Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea competivității economice și implementarea de sisteme, servicii și aplicații de e-sănătate, care să promoveze și să sprijine managementul Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu în conducerea activității.Activități:

  1. Procurarea logisticii necesare pentru implementarea sistemului informatic integrat (software, hardware și dezvoltare bază de date)
  2. Achiziționarea de aplicații care să satisfacă cerințele software minime și obligatorii, împreuna cu documentația tehnică completă aferentă
  3. Instruirea personalului specializat în informatică pentru asigurarea competențelor profesionale necesare, precum și instruirea utilizatorilor finali.

Detalii suplimentare puteți obține de la:Radu Moldovan – manacer Spitalul de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” SibiuSibiu, str. Dr. D. Bagdazar, nr. 12

Lasa un comentariu