a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice http://www.medicina-psihiatrie.ro/legislatie/
b) Structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice http://www.medicina-psihiatrie.ro/organigrama/

http://www.medicina-psihiatrie.ro/regulament-de-funtionare-rof/

http://www.medicina-psihiatrie.ro/contact/

http://www.medicina-psihiatrie.ro/comitetul-director/

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice http://www.medicina-psihiatrie.ro/comitetul-director/

http://www.medicina-psihiatrie.ro/legea-nr-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public/

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet http://www.medicina-psihiatrie.ro/contact/

 

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil http://www.medicina-psihiatrie.ro/situatie-financiara/

 

f) Programele si strategiile proprii http://www.medicina-psihiatrie.ro/proiecte-europene/

 

g) Lista cuprinzand documentele de interes public http://www.medicina-psihiatrie.ro/wp-content/uploads/2024/01/6-Lista-documentelor-produse-sau-gestionate-de-spital.pdf

 

h) Lista cuprinzand documentele produse si/sau gestionate potrivit legii http://www.medicina-psihiatrie.ro/wp-content/uploads/2024/01/6-Lista-documentelor-produse-sau-gestionate-de-spital.pdf

 

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate http://www.medicina-psihiatrie.ro/legea-nr-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public/