– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/269159

– Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/265890

– Norme de aplicare din 15.04.2016 a Legii nr. 487/2002: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/242527

– Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41483

– Norme de aplicare din 12.12.2016 a Legii nr. 46/2003: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184665