Conditii de externare

Pacientul / apartinatorul va fi anuntat cu minim 24 de ore cu privire la data externarii

Pacientul trebuie sa prezinte cardul de asigurat de sanatate eliberat de CNAS

 

Situatia externarii:
  • la cerere, transfer
  • externat (vindecat, ameliorat, agravat, stationar, decedat)

 

 Documentele care sunt inmanate la externare:
  • bilet de externare
  • scrisoare medicala
  • decont
  • reteta medicala
  • certificat concediu medical
  • referat medical, la nevoie