Condiții  internare-externare

mail: internari@medicina-pshiatrie.ro

În Spitalul de  Psihiatrie “Dr. Gh. Preda” Sibiu se pot interna pacienţi aflați  în  una  dintre  următoarele  situații: 

 • Urgenţe psihiatrice şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest  potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă
 • Cu bilet de trimitere de la medicul de familie, cu programare prealabilă la medicul care urmează să preia pacientul
 • Cu bilet de trimitere de  la medicul  specialist  din  Ambulatoriu, cu programare prealabilă la medicul care urmează să preia pacientul
 • Alte situații avizate și justificate de medicul șef de secție

Actele necesare la internarea în spital sunt:

 1. Bilet deinternare de la medicul de familie sau medicul specialist
 2. Buletinul sau cartea deidentitate
 3. Copii sub 18 ani: Certificat de naştere (copie xerox)
 4. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate
 5. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
  •  Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni anterioare internării.
  • Pensionari: Cuponul de pensie (nu mai vechi de 3 luni)
  • Coasiguraţi: Adeverinţă de coasigurat (copie xerox)
  • Persoane cu handicap: certificat de încadrare în grad de handicap/cupon