Membru    Funcția Program audienta
Jur. Neag Florin – Manager Miercuri  12:00-13:00
Sef Lucrari Dr. Băcilă Ionuţ Ciprian – CV – Director Medical Miercuri  12:00-13:00
 Ec. Rasa Nicoleta – CV – Director Financiar Contabil Miercuri  12:00-13:00
 As. Rotariu Irinia – Director de Ingrijiri Miercuri  12:00-13:00