Conditii de internare

 

Condiții  internare-externare

mail: internari@medicina-pshiatrie.ro

 

În Spitalul de  Psihiatrie “Dr. Gh. Preda” Sibiu se pot interna pacienţi aflați  în  una  dintre  următoarele  situații :


-Urgenţe psihiatrice şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest  potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă

 - Cu bilet de trimitere de la medicul de familie, cu programare prealabilă la medicul care urmează să preia pacientul

- Cu bilet de trimitere de  la medicul  specialist  din  Ambulatoriu, cu programare prealabilă la medicul care urmează să preia pacientul

- Alte situații avizate și justificate de medicul șef de secție

 

Actele necesare la internarea în spital sunt:

1. Bilet de  internare de la medicul de familie sau medicul specialist

2. Buletinul sau cartea de  identitate

3. Copii sub 18 ani: Certificat de naştere (copie xerox)

4. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate

5. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:

             Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, din ultimele 12 luni anterioare internării.

             Pensionari: Cuponul de pensie (nu mai vechi de 3 luni)

             Coasiguraţi: Adeverinţă de coasigurat (copie xerox)

             Persoane cu handicap: certificat de încadrare în grad de handicap/cupon

DESPRE PROIECT

Acest produs acopera necesitatile de evidenta, coordonare si control al activitatilor medicale, administrative si financiare care se desfasoara in spitale. Sistemul urmareste cresterea calitatii actului medical adresat pacientului, reducerea costurilor de administrare si optimizarea fluxului de activitate al institutiei. Sistemul este conceput sub forma modulara, ceea ce permite accesul in acest sistem atat integral, cat si fractionat.

LEGĂTURI UTILE