Conditii de externare
 
* Pacientul / apartinatorul va fi anuntat cu minim 24 de ore cu privire la data externarii

* Pacientul trebuie sa prezinte cardul de asigurat de sanatate eliberat de CNAS
 
* Situatia externarii
  -  la cerere , transfer
  -  externat  (vindecat, ameliorat, agravat, stationar, decedat)
 
* Documentele care sunt inmanate la externare:
  - Bilet de externare
  - Scrisoare medicala
  - Decont
  - Reteta medicala
  - Certificat concediu medical
  - Referat medical, la nevoie
 

DESPRE PROIECT

Acest produs acopera necesitatile de evidenta, coordonare si control al activitatilor medicale, administrative si financiare care se desfasoara in spitale. Sistemul urmareste cresterea calitatii actului medical adresat pacientului, reducerea costurilor de administrare si optimizarea fluxului de activitate al institutiei. Sistemul este conceput sub forma modulara, ceea ce permite accesul in acest sistem atat integral, cat si fractionat.

LEGĂTURI UTILE