Informatii despre proiect

   

 

I Sistem informatic medical integrat

 

Sistemul informatic medical integrat dedicat spitalului si policlinicii are ca scop oferirea urmatoarelor functionalitati specifice domeniului medical:

-        Gestiunea pacientilor si a asiguratilor medical

-        Gestiunea activitatilor clinice si spitalicesti (din punctul de vedere operational, cu proceduri, servicii, relatii intre entitati)

-        Oferirea institutiilor medicale a suportului administrativ si economico-financiar necesar  prin :

    • Gestiunea documentatiei clinice
    • Clasificari, nomenclatoare, servicii si proceduri specifice activitatilor clinice si spitalicesti (conform standardelor internationale MKB-10 , ICPC-2)
    • Liste de medicamente, dispozitive medicale, materiale si echipamente sanitare etc.

Sistemul informatic medical integrat are urmatoarele obiective:

-        Sa permita urmarirea cheltuielilor din fondurile financiare alocate spitalului / clinicii / policlinicii / cabinetelor medicale

-        Sa permita colectarea, stocarea, prelucrarea informatiilor medicale si financiare si sa dispuna de instrumente prin care aceste informatii sunt transmise institutiilor interesate si factorilor de decizie in domeniul medical, in formatele convenite

-        Sa asigure confidentialitatea inregistrarilor medicale ale pacientilor

-        Sa permita integrarea operatiilor sistemului cu procedurile de lucru ale furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice

 

Sistemul informatic medical integrat este alcatuit din:

-         Sistemul de gestiune a datelor despre pacient – permite gestionarea datelor despre pacient, precum si monitorizarea, din punctul de vedere medical, a acestuia.

-         Sistemul de gestiune a farmaciei

-         Sistemul de gestiune a stocurilor

 

 

II Sistemul de gestiune a resurselor

Sistemul de gestiune a resurselor interconecteaza cu sistemul integrat medical, pentru o mai buna gestionare a resurselor umane si materiale.

Sistemul este alcatuit din urmatoarele componente:

-        Managementul resurselor umane

-        Managementul salarizarii personalului

-        Managementul stocurilor

-        Managementul achizitiilor si al investitiilor

-        Managementul financiar contabil

 

Aceasta componenta a proiectului permite obţinerea in orice moment a situatiilor financiar-contabile la nivel sintetic si / sau analitic, tinand cont de specificul activitatilor desfasurate in cadrul spitalului.

Asigura:

-        Gestiunea integrata a patrimoniului atat din punct de vedere financiar cat si contabil; 

-        Posibilitatea urmaririi cheltuielilor pe sectii, sau chiar la nivel de pacienti prin configurarea elementelor de intreres.

-        Urmărirea completă şi unitară a fluxului financiar al documentelor primare;

-        Obţinerea în mod automat a tuturor situaţiilor de raportare;

-        Reducerea timpului de operare pentru obţinerea situaţiilor dorite şi eliminarea erorilor datorate volumului mare de muncă;

-        Cunoaşterea în timp real a fluxului de trezorerie şi previzionarea acestuia;

-        Creşterea ponderii activităţii de analiză în detrimentul celei de operare date;

-        Eliminarea erorilor de operare a documentelor primare;

-        Integrarea între modulele dedicate gestiunii contabile şi automatizarea generării informaţiilor;

 

III  Componenta de Portal

 

Componenta de portal reprezinta un centru electronic de informare pentru pacienti, pentru personalul medical de specialitate si publicul larg, prin publicarea in mod constant de informatii despre preventia, tratarea si controlul unor boli cornice cu incidenta larga in randul populatiei din Romania, in scopul actualizarii informatiilor medicale pentru personalul de specialitate si a educarii in scop preventiv a pacientilor sau publicului larg.

DESPRE PROIECT

Acest produs acopera necesitatile de evidenta, coordonare si control al activitatilor medicale, administrative si financiare care se desfasoara in spitale. Sistemul urmareste cresterea calitatii actului medical adresat pacientului, reducerea costurilor de administrare si optimizarea fluxului de activitate al institutiei. Sistemul este conceput sub forma modulara, ceea ce permite accesul in acest sistem atat integral, cat si fractionat.

LEGĂTURI UTILE